Usługi budowlane

Budownictwo mieszkalne i kubaturowe

Firma Inwex Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Działalność naszej firmy to m.in.:

 • realizacje inwestycji budowlanych mało i wielkokubaturowych: hal przemysłowych i magazynowych (hala LHS w Zamościu, hale Jobon Sp. z o.o.w Zwierzyńcu)
 • prace remontowe i adaptacyjne obiektów przemysłowych (Cukrownia Werbkowice, Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie)
 • budowa domków jednorodzinnych we wszystkich standardach (stan surowy, deweloperski i „pod klucz”)
 • kompleksowe modernizacje lokali prywatnych (budowa Hurtowni Kwiatów w Zamościu) i obiektów użyteczności publicznej (remont Ośrodka Zdrowia w Komarowie, Komisariat Policji w Szczebrzeszynie)
 • budowa obiektów rekreacyjnych i sportowych (Orlik gm. Turobin)
 • fachowe wykonawstwo prac remontowych, montażowych i wykończeniowych
 • termomodernizacje domków jednorodzinnych i obiektów przemysłowych

Powierzane naszej firmie zadania wykonujemy rzetelnie i terminowo. Gwarantujemy wykonawstwo w oparciu o wiedzę techniczno-budowlaną i zgodnie ze obowiązującą sztuka budowlaną.

Pod szyldem firmy prowadzimy również hurtownię wraz ze składem budowlanym, dzięki którym możemy minimalizować koszty naszych inwestycji. Zapewniamy fachowe doradztwo i konsultacje. Naszym Klientom zapewniamy serwis na nasze wyroby, jak również bezpłatne wyceny i pomiary

Prace remontowo-adaptacyjne

Realizując potrzeby rynku wykonujemy kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne:

 • obiektów użyteczności publicznej dla jednostek samorządowych oraz budynków służby zdrowia, oświaty, placówek opieki społecznej (Dom Pomocy Społecznej „Pod modrzewiami” w Szczebrzeszynie, Zamojski Szpital Niepubliczny, Szpital SP ZOZ w Szczebrzesznie, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Srodowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu),
 • modernizujemy zakłady przemysłowe o kluczowych znaczeniu dla regionu (ZKE Zamość, Cukrownia Werbkowice, IUNG w Puławach, obiekty Straży Granicznej w Dołhobyczowie).

Renowacja obiektów zabytkowych

Firma realizuje modernizacje obiektów zabytkowych poprzedzone ekspertyzami technicznymi i badaniami architektonicznymi. Wszystkie prace wykonujemy w oparciu o bogate doświadczenie.

Wśród zrealizowanych prac możemy wyróżnić:

 • Rozbudowa ZOO w Zamościu
 • Budowa hali magazynu wysładków brykietowanych w Cukrowni Werbkowice wraz z infrastrukturą terenu.
 • Modernizacja budynku PKP Zamość.
 • Montaż windy w Urzędzie Miasta Zamość.
 • remont schodów w Kościele św. Antoniego w Radecznicy,
 • remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Znalezienia Krzyża w Mokremlipiu,
 • remont elewacji dzwonnicy Kościół Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, remont elewacji Kościół Św. Katarzyny w Szczebrzeszynie,
 • wymiana więźby i pokrycia dachowego na Kościele św. Leonarda w Szczebrzesznie.

Doradztwo techniczne

W ramach prowadzonej działalności udzielamy porad dotyczących prac budowlanych „od fundamentu po dach”, pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę i urzędowe pozwolenie na użytkowanie.

 • nasi klienci uzyskują pełna informację związaną z technologią, wykonaniem i zakresem użytych materiałów.
 • informację o sprawnym przeprowadzeniu całego procesu budownictwa indywidualnego, patronujemy budowie prowadząc nieodpłatny nadzór nad budowami zaopatrywanymi w materiały pochodzące z naszej hurtowni.

Kształcenie zawodowe – praktyka nauki zawodu

Firma w ramach zawartych umów prowadzi praktyczną naukę zawodów związanych z branżą budowlaną i robotami wykończeniowymi.

Uczniowie kierowani ze szkół (Turobin, Szczebrzeszyn, Zamość) kontynuują praktyczną naukę zawodu jak również odbywają praktyki zawodowe na poziomie szkoły średniej (Technikum Zawodowe w Zamościu i Biłgoraju).

Nasi praktykanci uzyskują pierwszeńśtwo w zatrudnieniu na budowach prowadzonych przez firmę.